กต. อนุมัติ เงินช่วยเหลือยูเครน เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท

กต. อนุมัติ เงินช่วยเหลือยูเครน เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท

กระทรวงต่างประเทศ ได้ทำการอนุมัติ เงินช่วยเหลือยูเครน ที่ตอนนี้กำลังเผชิญสงคราม เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เพื่อให้เอาไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม นาย ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์สู้รบที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท 

ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน โดยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงวอร์ซอ จัดซื้อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านสภากาชาดยูเครน หรือองค์การระหว่างประเทศที่เหมาะสม

นายธานี กล่าวว่า ไทยได้ให้การช่วยเหลือยูเครนเป็นครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2562 ไทยเคยบริจาคเงินช่วยเหลือยูเครนด้านมนุษยธรรมและการแพทย์แก่ผู้พลัดถิ่นในภาคตะวันออกของยูเครน จำนวน 1,000,000 บาท

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครนว่าได้ทำการอพยพคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางออกจากยูเครนเรียบร้อยแล้ว 230 คนจากทั้งหมด 256 คน และจัดให้เดินทางกลับประเทศไทยทั้งหมด 7 เที่ยวบินและบางส่วนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเอง

นอกจากนี้ ผู้สัมครผู้ว่ากรุงเทพฯ หมาบเลข 8 ยังพูดถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยว่า อนาคตพวกเราทุกคนต้องส่งไม้ต่อให้พวกเขา (คนรุ่นใหม่) เอาคนรุ่นใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ จากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่สนุก ตามสโลแกนที่เรานำเสนอมาตลอด ปล่อยของกันเต็มที่ มีอิสระทางการคิด ซึ่งเป็นพลังที่จะเปลี่ยนกรุงเทพ ใน 4 ปีถ้า กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง ทุกคนต้องมาร่วมกัน 214 โครงการ ตามที่วางนโยบายเอาไว้

มีการรักษาพื้นที่และออกสืบสวนหาข่าวตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง มีชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าระงับเหตุสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย และมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรโดยเฉพาะทางเข้าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย

‘ประยุทธ์’ ห่วง สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำ ปุ๋ยแพง

โฆษกสำนักนายก ออกมาเปิดเผยว่า ประยุทธ์ ห่วงสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน หวั่นทำ ปุ๋ยแพง อาหารสัตว์แพง นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ได้ส่งผลต่อระบบการค้าโลกแล้ว โดยราคาน้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์และสินแร่ที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว และหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ จะยิ่งทำให้การค้าโลกมีข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยและวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาทิ ข้าวสาลี และข้าวโพด จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกเพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ขณะที่ไทยยังต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยจากต่างประเทศเป็นหลัก ประกอบกับราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปุ๋ยในประเทศมีราคาแพงตั้งแต่ช่วงปลายปี 64 ถึงปี 65

ซึ่งขณะนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหา ทั้งติดตามระดับราคาอาหารสัตว์และปุ๋ยให้ขึ้น-ลงสอดคล้องกับสัดส่วนต้นทุนที่แท้จริง ไม่ให้มีการกักตุน ฉวยโอกาสขึ้นราคา ขณะเดียวกันก็ให้เร่งกระจายการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์จากแหล่งนำเข้าอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งใช้มาตรการอื่นในการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคการผลิต การนำเข้า เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรด้วย

ในปี 2564 ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีจาก 45 ประเทศ ปริมาณ 5,520,883 ตัน คิดเป็นมูลค่า 70,103 ล้านบาท โดย 5 ประเทศที่ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีมากที่สุด ได้แก่

1. จีน นำเข้า 1.25 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 16,997 ล้านบาท สัดส่วน 22.75%

2. ซาอุดีอาระเบีย นำเข้า 8.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 10,707 ล้านบาท สัดส่วน 15.3 %

3. รัสเซีย นำเข้า 4.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 5,604 ล้านบาท สัดส่วน 8.06%

4. โอมาน นำเข้า 3.6 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 4,381 ล้านบาท สัดส่วน 6.64%

5. เกาหลีใต้ นำเข้า 3.3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 3,417 สัดส่วน 6.14%

ทั้งนี้ ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หากจะมีการปรับราคา กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาคำร้องของผู้ประกอบการก่อน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ยังไม่มีใครทำเรื่องขอปรับราคาอย่างเป็นทางการ

“นายกรัฐมนตรีได้เตรียมมาตรการและแนวทางรับมือผลกระทบตั้งแต่มีความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ก่อนที่จะพัฒนาเป็นวิกฤตสงคราม และนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นระยะ โดยอะไรที่อยู่ในอำนาจหรือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถผ่อนผันได้ ก็เร่งดำเนินการทันที เช่น กระทรวงการคลังใช้มาตรการทางภาษี ลดภาษีสรรพสามิต กระทรวงพลังงาน ดูแลราคาพลังงาน ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร กระทรวงพาณิชย์ กำกับราคาเนื้อสัตว์และอาหาร สินค้าจำเป็น เป็นต้น ทั้งนี้ หากภาวะสงครามยุติเร็ว คาดว่าราคาสินค้าและน้ำมันจะกลับเข้าสู่กลไกตลาด แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อ รัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการอื่น ๆ ไว้แล้ว เพื่อบรรเทาภาระพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนให้มากที่สุดด้วย” นายธนกร กล่าว

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป