นักบวชหญิงสามารถช่วยคริสตจักรคาทอลิกฟื้นฟูความสมบูรณ์ได้ ถึงเวลาที่จะโอบกอดพวกเขา

เด็ก ๆ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงบประมาณ ด้านความเป็นอยู่ที่ดี ของนิวซีแลนด์และนั่นเป็นเรื่องสำคัญ

หลังจากคณะกรรมาธิการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก คริสตจักรคริสเตียนในประเทศนี้ไม่เพียงต้องการการปฏิรูปหลักการและแนวปฏิบัติของพวกเขาอย่างรุนแรงเท่านั้น แต่ยังต้องหาวิธีในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพวกเขาด้วย สำหรับคริสตจักรคาทอลิกซึ่งมีโครงสร้างแบบปิตาธิปไตย การบวชสตรีเป็นปุโรหิตเป็นวิธีหนึ่งในการบรรลุสิ่งนี้ ในปี 2016 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อรายงานเกี่ยวกับสตรี

ในคริสตจักรยุคแรก โดยถามคำถามว่าสตรีสามารถบวชเป็นมัคนายกได้

หรือไม่ (มัคนายกเป็นระดับแรกของการอุปสมบทในคริสตจักรคาทอลิกก่อนฐานะปุโรหิต) ตอนนี้สมเด็จพระสันตะปาปาได้กล่าวว่าคณะกรรมาธิการถูกแบ่งออกในประเด็นนี้ คณะกรรมาธิการเห็นด้วยว่ามีมัคนายกหญิงในคริสตจักรยุคแรก แต่ไม่เห็นด้วยว่าพวกเธอมีอำนาจหรือไม่ สมเด็จพระสันตะปาปาได้ส่งรายงานไปยังกลุ่มหัวหน้าคณะนักบวชหญิง และอาจเรียกคณะกรรมาธิการกลับมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่า ทั้งหมดนี้ คริสตจักรคาทอลิกยังไม่ได้เริ่มถกเถียงกันถึงคำถามที่ว่าผู้หญิงสามารถเป็นพระสงฆ์ได้หรือไม่ (การอุปสมบทในระดับที่สองและมีอำนาจมากกว่าในคริสตจักร) แต่ถ้าเราพิจารณาพระคัมภีร์และประวัติของคริสตจักรอย่างใกล้ชิด มีเหตุผลที่ดีมากที่ผู้หญิงควรดำรงตำแหน่งผู้มีอำนาจสูงเหล่านี้

ในฐานะแม่และยายของเด็กคาทอลิก ฉันเจ็บปวดใจที่ผู้หญิงไม่สามารถบวชในโบสถ์คาทอลิกได้ ฉันสามารถบอกหลานชายของฉันได้ว่าเขาอาจจะคิดที่จะเป็นนักบวชคาทอลิกเมื่อเขาโตขึ้น แต่ฉันไม่สามารถพูดแบบเดียวกันกับหลานสาวของฉันได้

ในฐานะนักบวชนิกายแองกลิกัน ฉันเคยเห็นผู้หญิงที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีความสามารถพิเศษทำงานในคริสตจักรแองกลิกันและใช้อำนาจ ฉันรู้จักมัคนายกหญิง นักบวชหญิง และอธิการหญิง และสามารถเป็นพยานถึงงานรับใช้อันน่าอัศจรรย์ที่พวกเขากำลังทำ

ฉันยังรู้จักผู้หญิงคาทอลิกหลายคนที่จะเป็นนักบวชที่โดดเด่นอย่างแท้จริง พวกเขามีความรัก เสียสละ ฉลาดและมีความรับผิดชอบ มีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและสติปัญญา พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของคริสตจักร

ข้อโต้แย้งหลักที่ใช้ในลำดับชั้นของคาทอลิกเพื่อแยกผู้หญิง

ออกจากฐานะปุโรหิตคือ เพื่อเป็นตัวแทนของพระคริสต์ที่แท่นบูชาในพิธีมิสซา นักบวชต้องเป็นผู้ชาย ปุโรหิตยืนหยัดเพื่อพระเยซู ดังนั้นจึงต้องมี “ความคล้ายคลึงโดยธรรมชาติ” กับเขา และความคล้ายคลึงนั้นคือความเป็นชาย

บรรดาผู้ต่อต้านนักบวชหญิงยังอ้างด้วยว่า ในอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูทรงแต่งตั้งอัครสาวกชาย 12 คน และไม่มีสตรีเลย ในประเพณีคริสตจักรต่อมา พวกเขากล่าวว่าผู้หญิงไม่เคยเป็นนักบวช และการบวชตอนนี้จะทำให้คริสตจักรขัดแย้งกับประเพณีของตนเอง

ถึงกระนั้นก็มีข้อโต้แย้งมากมายจากภายในกรอบเทววิทยาของคริสตจักรเอง ที่สนับสนุนการบวชสตรีเป็นนักบวชอย่างมาก ในระดับพื้นฐานที่สุด คริสตจักรให้บัพติศมา (คริสตชน) ทั้งหญิงและชาย ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเพศในการรับบัพติศมา สิ่งนี้มีความหมายอย่างมาก

ในบัพติศมา บุคคลรับเอาบางสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ ตอนนี้เขาเป็นของพระคริสต์ในแบบที่ไม่เหมือนใคร พวกเขาไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตเหมือนพระคริสต์ด้วยความรักและความยุติธรรมเท่านั้น พวกเขายังสามารถเป็นตัวแทนของพระคริสต์ในการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก แต่ตามคาดหมายว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นตัวแทนของพระคริสต์ได้เฉพาะที่แท่นบูชาเท่านั้น!

พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายแต่เป็นชาวยิวด้วย นักบวชในคริสตจักรคาทอลิกไม่จำเป็นต้องเป็นชาวยิว แต่สามารถเป็นตัวแทนของพระคริสต์จากภูมิหลังทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง

กล่าวอีกนัยหนึ่งความเป็นชายนั้นมีน้ำหนักที่สำคัญเหนือความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ รวมทั้งความเป็นหญิง ในแง่นี้ ความเชื่อนี้แสดงถึงการบูชารูปเคารพของความเป็นชาย – การยกย่องเพศชายเหนือเพศหญิง แม้จะมีแรงผลักดันรวมของการล้างบาป และแม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ในการสร้าง ผู้หญิงและผู้ชายได้รับการสร้างอย่างเท่าเทียมกันตามพระฉายาของพระเจ้า “ความคล้ายคลึงโดยธรรมชาติ” กับพระคริสต์ที่จำเป็นไม่ใช่ความเป็นชาย แต่เป็นความเป็นมนุษย์

ยิ่งกว่านั้น นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ได้โต้แย้งว่าพระเยซูไม่ได้แต่งตั้งใครเลยในช่วงชีวิตของเขา: ไม่ว่าในกระยาหารมื้อสุดท้ายหรือที่อื่นใด เป็นไปได้ว่าผู้หญิงจะมาร่วมงานนี้ด้วย

มีหลักฐานที่น่าสนใจว่าผู้หญิงในการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูและคริสตจักรยุคแรก ดำรงตำแหน่งผู้นำและมีอำนาจ มารีย์ชาวมักดาลาเป็นคนแรกที่พบกับพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และเป็นคนแรกที่ประกาศข่าวสารแก่สาวกคนอื่นๆ คริสตจักรในภายหลังเรียกเธอว่า “อัครสาวกของอัครสาวก”

เราพบการอ้างอิงในพันธสัญญาใหม่ถึงมัคนายกหญิง (ฟีบี) ถึงอัครสาวกหญิง (จูเนีย) และสตรีกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนกิจ เช่นเดียวกับในศตวรรษต้นๆ ที่มีหลักฐานเกี่ยวกับมัคนายกและนักบวชสตรี และแม้แต่บาทหลวงหญิง

การกีดกันสตรีออกจากการเป็นผู้นำในคริสตจักรเกิดขึ้นในภายหลัง (อาจเป็นในศตวรรษที่สี่และหลังจากนั้นในบางแห่ง) เมื่อคริสตจักรสูญเสียจุดเริ่มต้นที่รุนแรงซึ่งสืบทอดมาจากพระเยซู ข้อโต้แย้งจากประเพณีที่ว่าผู้หญิงไม่เคยได้รับการแต่งตั้งหรือดำรงตำแหน่งผู้นำนั้นไม่มีอยู่จริง

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็น

คริสตจักรคาทอลิกเชื่อว่าประเพณีเป็นพลวัต: เปิดเผยและพัฒนาตลอดประวัติศาสตร์ (นี่คือคำพูดที่โด่งดังที่สุดโดยJohn Henry Cardinal Newman ในปี 1845 ) มุมมองและความเข้าใจใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทใหม่ๆ การอุปสมบทของสตรีจัดอยู่ในหมวดหมู่ของความจริงที่เกิดขึ้นใหม่นี้

ในโบสถ์นิกายแองกลิกันหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีการล่วงละเมิดอย่างรุนแรงในอดีต การแต่งตั้งสตรีอาวุโสที่ได้รับแต่งตั้งให้บวชมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงคริสตจักร

การอุปสมบทของสตรีเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะปัจจุบันของคริสตจักรคาทอลิก ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้ว มันจะยืนยันความมุ่งมั่นของคริสตจักรที่จะก้าวข้ามบาปในอดีต มันจะหมายถึงการย้ายครั้งสำคัญนอกเหนือจากโครงสร้างเก่าที่มีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่ตัดสินใจได้และมีสโมสรเด็กผู้ชายที่ได้รับการปกป้องอยู่ภายในความเป็นผู้นำ

นี่ไม่ใช่การเรียกร้องที่มาจากภายนอกคริสตจักรคาทอลิกเท่านั้น สัตบุรุษหลายคนเชื่อในสิ่งเดียวกัน และสตรีคาทอลิกในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ไอร์แลนด์ และเยอรมนี กำลังกลายเป็นแกนนำและจัดตั้งองค์กรมากขึ้นในการต่อสู้เพื่อการอุปสมบทสตรี

ในออสเตรเลียก็มีผู้หญิงคาทอลิกที่ทำงานเพื่อรับฟังประเด็นนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งฆราวาสและนักบวช ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับสิ่งใหม่ที่จะโผล่ออกมาจากเถ้าถ่านของอดีต

เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน